مطالب اخیر

داستان های حماسی

آخرین اخبار و آپدیت ها

شایعه ارز مسافرتی
شایعه ارز مسافرتی را مخالفان سفر مردم به خارج راه انداخته‌اند؟    رئیس انجمن صنفی دفاتر خدماتِ مسافرت هوایی و جهانگردی ایران می گوید: کسانی شایعات مربوط به ارز مسافرتی آژانس های گردشگری را به طور گسترده در جامعه دامن زده اند که مخالف سفر مردم به خارج از کشور هستند.     چندی است […]
ادامه مطلی