مدارک ویزای کانادا

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای مولتی 5 ساله کانادا

1- تکمیل نمودن فرمهای IMM5257 – IMM5713 – IMM5645
2- نامه ثبت شرکت (شامل آدرس ونوع مالکیت)
3- سابقه سفرهای خارجی که در 10 سال گذشته داشته اید همراه مهرهای ورود وخروج ویا ویزاهای معتبر اروپایی وآمریکایی
4- اصل پاسپورت ترجیحا با حداکثر اعتبار
5- مدارک پشتیبان مالی(گردش 4 ماهه حساب بانکی –تمکن مالی-نامه اشتغال به کار )
6- مفاصا حساب مالیات – سوابق بیمه شخصی ویا تامین اجتماعی
7- در صورت داشتن همسر سند ازدواج
8- عکس رنگی 5/4 *5/3 یا 540 *420 پیکسل
9- مدارک سفر شامل بلیط – برنامه سفر – رزرو هتل – کانفرم وقت سفارت وبرگه انگشت نگاری که همراه با بارکد
شخصی شما میباشد
10- سایر مدارک شامل کارت پایان خدمت سربازی وسند ملکی و دیگر مدارک نشان دهنده بازگشت متقاضی به کشورش

* کلیه مدارک میبایست به زبان انگلیسی ترجمه شود و ممهور به مهر مترجم باشد بهتر است بعضی از مدارک به تایید
دادگستری و امور خارجه هم برسد *
* در این شرکت تقاضای ویزای مسافر به صورت آنلاین صورت میپذیرد و پس از اسکن مدارک، کلیه مدارک به متقاضی
بازگردانیده میشود *

 

دانلود فایل pdf مدارک ویزای کانادا