مدارک نیوزلند

مدارک مورد نیاز برای ویزای نیوزلند

 

مدارک اصلی:

 • یک عددعکس پرسنلی ۴*۳ با حجم بزرگتر ۵۰۰KB و کوچکتر از ۳MB با حداقل ۱۲۰۰*۹۰۰ پیکسل
 • تصویر گذرنامه
 • کارت ملی
 • مدارکی مبنی بر حسن نیت و تضمین بازگشت (Bona fide) شامل:
 • وابستگی خانوادگی در ایران یا نیوزلند
 • مدارک دال بر فعالیت شخصی یا اقتصادی در ایران
 • مدارک دیگری که بازگشت فرد به کشورش را اثبات کند

 

مدارک تکمیلی:

 • مدارک تحصیلی
 • شناسنامه
 • نامه پشتیبانی (Cover letter)
 • گواهینامه رانندگی
 • مدارکی دال بر شخصیت و شهرت فرد (Evidence of character)
 • حکم بازنشستگی
 • گواهی دال بر سرپرستی خانواده یا نگهداری از پدر و مادر و …
 • مجوزهای تخصصی صادر شده توسط دولت (Home country government evidence)
 • مدرک زبان انگلیسی مثل IELTS
 • نامه ای از کارفرما مبنی بر بازگشت فرد به ایران
 • سند ازدواج
 • بیمه نامه مسافرتی
 • وضعیت اقامتی یا مهاجرتی در کشوری دیگر
 • مدارک اضافی جهت پشتیبانی مالی
 • بیان اهداف خواصی در نیوزلند
 • تاریخچه سفرهای قبلی
 • نسبت خویشاوندی (مربوط به فردی که دعوتنامه دارد)
 • مدارک دیگر

** مدارک فوق میبایست به زبان انگلیسی ترجمه شوند و حتما به تائید وزارت دادگستری و امور خارجه برسند

(مهر دادگستری و امور خارجه)**