کانادا

ویزای نیوزلند

آژانس هواپیمایی

چگونه ویزای کانادا بگیریم ؟

آژانس هواپیمایی

برای انجام این کار شما می بایست گذرنامه خود را تحویل دفتر ما در تهران دهید.

همچنین یک فرم وکالت نامه رایگان توسط همکاران ما به شما داده خواهد شد که نیاز است طبق پاسپورت فرد امضا کنید.

نماینده مربوطه در آنکارا بتواند از جانب شما گذرنامه را تحویل سفارت بدهد و پس از انجام امور سفارت بدهد و پس از انجام امور سفارت گذرنامه را تحویل بگیرد.

ارسال گذرنامه های شما از طریق بارنامه هوایی و معمولا ۱ روز در هفته انجام میشود و مدت زمان پیکاپ حداقل ۲ هفته زمان میبرد.