آسیا

ویزای مولتی کانادا و اقامت

آژانس هواپیمایی

مدارک ویزای کانادا

 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای مولتی ۵ ساله کانادا

۱- تکمیل نمودن فرمهای IMM5257 – IMM5713 – IMM5645
۲- نامه ثبت شرکت (شامل آدرس و نوع مالکیت)
۳- سابقه سفرهای خارجی که در ۱۰ سال گذشته داشته اید همراه مهرهای ورود و خروج و یا ویزاهای معتبر اروپایی و آمریکایی
۴- اصل پاسپورت ترجیحا با حداکثر اعتبار
۵- مدارک پشتیبان مالی(گردش ۴ ماهه حساب بانکی –تمکن مالی-نامه اشتغال به کار )
۶- مفاصا حساب مالیات – سوابق بیمه شخصی و یا تامین اجتماعی
۷- در صورت داشتن همسر سند ازدواج
۸- عکس رنگی ۵/۴ *۵/۳ یا ۵۴۰ *۴۲۰ پیکسل
۹- مدارک سفر شامل بلیط – برنامه سفر – رزرو هتل – کانفرم وقت سفارت و برگه انگشت نگاری که همراه با بارکد
شخصی شما میباشد
۱۰- سایر مدارک شامل کارت پایان خدمت سربازی و سند ملکی و دیگر مدارک نشان دهنده بازگشت متقاضی به کشورش
* کلیه مدارک میبایست به زبان انگلیسی ترجمه شود و ممهور به مهر مترجم باشد بهتر است بعضی از مدارک به تایید
دادگستری و امور خارجه هم برسد *
* در این شرکت تقاضای ویزای مسافر به صورت آنلاین صورت میپذیرد و پس از اسکن مدارک، کلیه مدارک به متقاضی
بازگردانیده میشود *

 

آژانس هواپیمایی

آژانس هواپیمایی خط سیر پرواز